https://klubforrestagumpa.webnode.sk/

28.10.2014 10:33

Na úvod

Táto organizácia vznikla v decembri 2011. Zakladateľkami sú dve mamičky, ktoré majú dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Tažiková a Darina Pištejová. Ich cieľom bolo zlepšiť ich deťom, ale aj iným deťom s podobným osudom, podmienky pre ich rozvoj a trávenie voľného času.  

Celý rok 2012 hľadali vhodné priestory, v ktorých by sa mohla mládež a dospelí so zdravotným postihnutím stretávať a zmysluplnou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Také miesto si vyhliadli v časti objektu Jazykovej školy na Užhorodskej 8 v Košiciach (bývalé jasle) a rozhodli sa, že v nich vybudujú denný stacionár. Mesto Košice im priestory dalo do prenájmu s výraznou zľavou ako prípad osobitného zreteľa v decembri 2012. V priebehu apríla až augusta 2013 sa im podarilo dlho nevyužívané a zanedbané priestory bývalých jaslí zmeniť na vskutku útulné zariadenie sociálnych služieb, Denný stacionár Forresta Gumpa.

Zámer sa vydaril vďaka tisíckam dobrovoľníckych hodín, ale aj ústretovým úradníkom štátnej správy a samosprávy. Projekt financovali z 2% dane z príjmov a z darov súkromných osôb a firiem. Za čo všetkým úprimne ĎAKUJÚ.

A prečo sa rozhodli pomenovať ich organizáciu po filmovom hrdinovi Forrestovi Gumpovi? Dôvodom bolo jedno z posolstiev filmu, ktoré sa stalo ich heslom: „Aj osoby so zdravotným postihnutím  môžu byť pre spoločnosť užitočné a môžu prežiť plnohodnotný život.“Viac tu: https://klubforrestagumpa.webnode.sk/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Späť